WWW.AHMETTURKAN.COM.TR

ZAMAN HER ŞEYİ ANLATIR

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa Alıntılar ALINTILAR SEKÜLER BİR DEVLET İSTEMİYORUZ

SEKÜLER BİR DEVLET İSTEMİYORUZ

e-Posta Yazdır PDF

A S S A M

ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

(28 NİSAN 2016)

Basınımızın Değerli Mensupları,

2011 Millet Vekili genel seçimlerinden itibaren milletin yetkilendirdiği TBMM'de, Adalet ve Kalkınma Partisinin önderliğinde, devletin darbe dayatmalarından uzak, milletin değerlerine uygun ve seçtikleri tarafından yönetilmesini sağlayacak YENİ BİR ANAYASA yapılması için yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.

2011-2015 yasama döneminde TBMM'deki partilerin eşit katılımı ile " Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu" teşkil edilmiş 25 aylık çalışma sonucunda bir anlaşmaya ulaşamadan dağılmıştır. 02 Kasım 2015 seçimlerinden sonra teşkil edilen  "Anayasa Mutabakat Komisyonu" da isminde mutabık kalınamadığı için üçüncü toplantısından sonra dağılmıştır. Halen AK Parti Grubunda, TBMM'ne sevk edilmek üzere yeni anayasa çalışması sürdürülmektedir.

TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman, İstanbul Üniversitesinde akademisyenlerin ağırlıklı olarak iştirak ettiği toplantıda "Yeni Anayasa" konulu konferansında bir tespit yapmıştır. Bu tespitinde, "dünyada üç ülkenin anayasasında laiklik ilkesinin bulunduğunu, geçmiş dönemlerde yanlış uygulamalara yol açan laiklik ilkesinin yeni anayasada yer almaması gerektiğini ve anayasamızda İslam'a yer vermekten çekinilmemesini" belirtmiştir.

Bu çıkış, yeni anayasa çalışmalarına yeni bir boyut getirmiştir.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyetinin ilk Anayasası 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunudur. Bunda devletin dininden bahsedilmezken, 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen  Teşkilâtı Esasiye Kanununun ikinci maddesi "Türkiye Devletinin dini, Dini İslâmdır; resmi dili Türkçedir; makarrı Ankara şehridir." hükmünü ihtiva etmektedir.

10 Nisan 1928 yılında yapılan bir değişiklikle ikinci maddesinde yer alan "Türkiye Devleti'nin dini İslâmdır." hükmü çıkarılmıştır.

05 Şubat 1937'de yapılan bir değişiklikle de "Türk Devleti Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır" hükmü Anayasanın ikinci maddesine dahil edilmiştir.

1961 ve 1982 Anayasaları da ikinci maddelerinde "..demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükmüne yer vererek "LAİKLİK"ilkesini korumuştur.

Yakın geçmişimizde, "Devletin dini İslâmdır." hükmünün Anayasadan çıkarıldığı ve laiklik ilkesinin anayasa hükmü haline getirildiği tarihlerden itibaren; laikliği sekülarizm olarak algılayan yönetimler tarafından, islâmi inancını yaşamak isteyen insanlar devlete tehdit olarak görülmüş, devlet organlarında görev almaları engellenmiş ve sosyal hayatlarına zulüm derecesine varan müdahalelere gerekçe yapılmıştır.

İçinde bulunduğumuz siyasi istikrar döneminde, İslâmî inancı ile birlikte her türlü inancını yaşama imkanını bularak, rahat bir nefes alan milletimiz; gelecek muhtemel koalisyon dönemlerinde tekrar aynı sıkıntılara düşmemek için istikrarın teminatı olmak üzere başkanlık sistemini ve inanç özgürlüğünün müdahalesiz yaşanabilmesi için de laiklik ilkesinin anayasadan çıkarılmasını zaruri görmektedir.

Bu nedenle;

TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ı destekliyor, yeni anayasamızda milletin %99'nun duygularına tercüman olduğumuzu düşünerek, yeni anayasadan laiklik ilkesinin çıkarılmasını, ve "Devletin dini İslâm'dır." hükmünün anayasaya dahil edilmesini talep ediyoruz.

 

ASSAM Yönetim Kurulu adına

Adnan Tanrıverdi

ASSAM Yönetim Kurul Başkanı

 

İstatistikler

OS : Linux c
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.6.45
Zaman : 10:38
Ön bellekleme : Etkisizleştirildi
GZIP : Etkisizleştirildi
Üyeler : 3841
İçerik : 560
Web Bağlantıları : 21
İçerik Tıklama Görünümü : 1243646

Sıcak Haberler

En büyük mezar; insanın içine gömdükleridir….